ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА СЧД

СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ДЕТЕКТИВИ /СЧД/
е сдружение на професионалисти, работещи в областта на частните разследвания със собствен устав, етичен кодекс и правилник за дейността.

СЧД е юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза. СЧД е създадена с цел да гарантира равноправните взаимоотношения между работещите в бранша, да оформя и прилага правила, осигуряващи по-голяма сигурност на извършващите дейността и на техните Доверители, да насърчава просперитета и общественото признание на частните детективи в България, както и да взема дейно участие в изготвянето и прилагането на ефективен и справедлив закон за частната проучвателна дейност в страната.Сдружението има упълномощени представители в градовете София, Варна, Пловдив, В.Търново, Бургас и Севлиево, както и широки международни контакти.