Обща информация

Марин Маринов

Марин Маринов - частен детектив

Разрешени повече от 2000 случая от различно естество

Основател и председател на Сдружението на частните детективи и председател на Национално движение АРГО - Противодействие на уличната престъпност.

Създател и водещ на предаването "Ченге под наем".

Сфера на дейност

  • Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи, проблеми с деца или семейни конфликти.
  • Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
  • Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
  • Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
  • Събиране на данни за костатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
  • Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
  • Установяване на лица или обстоятелства, свързани промишления шпионаж или с опазване на фирмената тайна.
  • Изучаване на пазара, събиране на информация за делови преговори, за некредитоспособни, неплатежоспособни и ненадеждни партнъори.
  • Установяване на факти и обстоятелства за нелоялна конкуренция , доказване на нарушения при реализацията на права върху обекти на интелектуална собственост.

Контакти

Марин Маринов
GSM: +359 885 014097
EMAIL: marinov@detectiv-bg.com
WEB: marinov.detectiv-bg.com