Обща информация

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС на СЧД

Марин Маринов - председател на СЧД, Г. Лукаева- зам.председател и екип на СЧД

 

Сфера на дейност

Представителство за регион София и страната, координация и контрол на СЧД

Контакти

гр.София

 

GSM 0885 014 097  

         088

 

тел. 02 /

        02 /

 

email: info@detectiv-bg.com