Обща информация

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО гр. ПЛОВДИВ

ОФИС на Сдружението на Частните Детективи гр. ПЛОВДИВ.

Сфера на дейност

•  Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи, проблеми с деца или семейни конфликти.

•  Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.

•  Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.

•  Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.

•  Събиране на данни за костатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.

•  Събиране на информация по граждански и наказателни дела.

•  Установяване на лица или обстоятелства, свързани промишления шпионаж или с опазване на фирмената тайна.

•  Изучаване на пазара, събиране на информация за делови преговори, за некредитоспособни, неплатежоспособни и ненадеждни партнъори.

•  Установяване на факти и обстоятелства за нелоялна конкуренция , доказване на нарушения при реализацията на права върху обекти на интелектуална собственост.

Цените са по договаряне в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка.
Всеки случай се счита за поет след внасяне на 50% от предварително договорената сума.

Контакти

Име: централен офис

GSM: +359 879 031 669
e-mail: urumova@detectiv-bg.com
web: