Обща информация

Восток-1

Един свят на безбожници, неверници и прелюбодейци.


Една агенция създадена заради Вас.


В агенцията работят изключително добри професионалисти, работещи в сферата на частните проучвания и разследвания в България.


Принципите, от които се води агенцията са лоялност, дискретност и професионализъм, към нашите клиенти.


Агенцията е член на "Асоциацията на Частните Детективи" в България.


Дългогодишният опит на нашите кадри, спомага за десетки случаи, решени извън пределите на България.


Агенцията разполага с едни от най-добрите технически и други нерегламентирани способи за набиране на информация във всички сфери на обществеността.


Сега когато разбрахте за нас, вашите опоненти могат само да се молят да не ни потърсите за съдействие.


Сфера на дейност

•  Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи, проблеми с деца или семейни конфликти.

•  Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.

•  Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.

•  Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.

•  Събиране на данни за костатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.

•  Събиране на информация по граждански и наказателни дела.

•  Установяване на лица или обстоятелства, свързани промишления шпионаж или с опазване на фирмената тайна.

•  Изучаване на пазара, събиране на информация за делови преговори, за некредитоспособни, неплатежоспособни и ненадеждни партнъори.

•  Установяване на факти и обстоятелства за нелоялна конкуренция , доказване на нарушения при реализацията на права върху обекти на интелектуална собственост.

Цените са по договаряне в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка.
Всеки случай се счита за поет след внасяне на 50% от предварително договорената сума.

Контакти

Имена: М. Ангелов

GSM: 0884556761

Адрес: София, бул.Мария Луиза 95, ет.2

Имейл: vostok@detectiv-bg.com


web: vostok.detectiv-bg.com